Koledni Suveniri

<img src='https://i.ytimg.com/vi/t8JurSvu-kA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBADqF3jxSplnx67fcWrFyX38y4rg' alt='БНТ: Уникални коледни сувенири на благотворителен базар в Благоевград (БНТ2-Благоевград) – 28.12.

‘ class=’alignleft’>Първият учебен срок: 15 септември 2017 г. – 2 февруари 2018 г. Втори учебен срок: За учениците от 1.